back

10 Aug 2020

The 2 Quarter of 2020 KMF

In the 2 Quarter of 2020 KMF received loans for overall amount of KZT 12 589 mln from the following lenders:

Altyn Bank – KZT 3 000 mln
KMF Demeu – KZT 2 500 mln
responsAbility – KZT 823 ml
Halyk Bank of Kazakhstan – KZT 5 000 mln
Symbiotics – KZT 1 266 mln